Органи партије

Органи партије у Смедереву

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ОДБОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ ЈЕ БАРОВИЋ МИЛИЈА.

 

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ОДБОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ:

1 Баровић Вељко, 1977, Лештар
2 Баровић Милија, 1959, Лештар
3 Вакуловић Тања, 1974, Царина
4 Гегић Митар, 1986, 25 Мај
5 Грујић Радмило, 1948, Свети Сава
6 Драгутиновић Миливоје, 1966, Мало Орашје
7 Ђорђевић Александар, 1991, Златно Брдо
8 Ђорђевић Горан, 1952, Златно Брдо
9 Ђорђевић Љубиша, 1966, Папазовац
10 Ђорђевић Срђан, 1968, Лештар
11 Ђуричић Драган, 1959, Друговац
12 Живановић Јелена, 1981, Папазовац
13 Живановић Тамара, 1992, Царина
14 Животић Живановић Љиљана, 1961, Царина
15 Златковић Слађан, 1981, Царина
16 Ивковић Весна, 1960, Доњи Град
17 Ивошевић Немања, 1988, Доњи Град
18 Илић Дејан, 1974, Радинац
19 Илић Немања, 1998, Плавинац
20 Јаковиљевић Саша, 1968, Липе
21 Јаношевић Дарије, 1979, Славија
22 Јовановић Верица, 1959, Радинац
23 Јовановић Слађана, 1966, Мала Крсна
24 Јовић Слободан, 1988, Свети Сава
25 Којић Јелена, 1980, Луњевац
26 Костић Драган, 1985, Осипаоница
27 Костић Милован, 1959, Радинац
28 Крстић Биљана, 1987, Славија
29 Крстић Коста, 1948, Колари
30 Кузмановић Митар, 1968, Карађорђев Дуд
31 Куљанин Горан, 1958, Лештар
32 Максимовић Славиша, 1986, Лештар
33 Марјановић Александар, 1981, Осипаоница
34 Миљковић Томислав, 1953, Доњи Град
35 Недељковић Првослав, 1962, Царина
36 Николић Богомир, 1945, Враново
37 Огњановић Тијана, 1997, Карађорђев Дуд
38 Павловић Огњановић Татјана, 1966, Карађорђев Дуд
39 Панајотовић Драгана, 1950, Ладна Вода
40 Перовић Дејан, 1971, 25 Мај
41 Петковић Весна, 1974, Златно Брдо
42 Рајић Зоран, 1958, Вучак
43 Рајковић Топлица, 1958, Враново
44 Ранковић Љубомир, 1978, Царина
45 Ристић Лидија, 1985, Липе
46 Станисављевић Јелена 1989, Колари
47 Станић Драган, 1956, Папазовац
48 Станковић Божидар, 1954, Папазовац
49 Степановић Мирољуб, 1956, Бадљевица
50 Стојановић Бранче, 1957, Ландол
51 Стојановић Љубиша, 1988, 25 Мај
52 Стојић Срећко, 1980, Свети Сава
53 Стојковић Горан, 1973, Суводол
54 Стошић Славиша, 1965, Плавинац
55 Франција Виолета, 1979, Славија
56 Шошкић Игор, 1972, Ладна Вода