Kategorija: Vesti

Lunjevačka šuma – spomenik seljaku – partizanskom saradniku

Predstavnici SUBNOR-a i Socijalističke partije Srbije iz Smedereva položili su vence na spomenik seljaku – partizanskom saradniku.
Natpis na mermernoj ploči:
“Neka ovi mermerni krateži budu spomen na one prave u rukama naših seljaka partizanskih saradnika koji su u godinama oslobodilačkog rata danju bili seljaci a noću partizani”…”zbog partizana ime su im zatrli, na muke ih stavljali, u logore zatvarali, ubijali ih puškom, kamom i vatrom, na kućnom pragu i stratištu, na njivi i u porti crkvenoj, a oni sačuvali su čast i dostojanstvo i izdržali sve što živ čovek može”.

Izborna Skupština FOŽ SPS

Izborna Skupština FOŽ SPS
U Novom Sadu na Izbornoj sednici Skupštine Foruma žena Socijalističke partije Srbije, kojoj je prisustvovalo rukovodstvo stranke, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović reizabrana je na tu funkciju, a tom prilikom je poručila da će Forum i dalje raditi na onim zadacima na kojima su radili i do sada, u interesu građana i građanki Srbije.

 

Prisutnim članovima i simpatizerima obratio se i predsednik SPS Ivica Dačić koji je istakao ovom prilikom da je za Socijalističku partiju Srbije veoma važno da žene budu organizovane i da predstavljaju političku snagu.

On je rekao da je danas saznao da u članstvu stranke ima više žena nego muškaraca, te da borba za ravnopravnost žena mora da se nastavi.

– Borba za slobode, prava, za ravnopravnost žena, nikada ne može da bude završena, mora da se nastavi zato što ima mnogo oblasti društvenog života u kojima je bitno da ti principi i danas postoje – rekao je Dačić.

On je podsetio da u danas u Evropi između 10 i 20 odsto žene imaju manju platu od muškaraca.

– Mi smo uspeli da zakonima definišemo obavezu da određeni broj žena mora da bude zastupljen u parlamentima, lokalnim i republičkim, ali to nije dovoljno, treba da postoji veća mogućnost političkog uticaja – naveo je Dačić.

Dačić je istakao da je pokret žena u istoriji bio vezan za socijalističke i komunističke partije, te da je čak i 8.mart socijalistički praznik koji je prihvaćen u celom svetu.

– Imate oblast nasilja, zaštite dece, zaštite porodice, oblast demografije, zato ja ne želim da ovo bude jedan geto gde će žene da rade same, već da to bude jedno mesto gde će one da artikulišu svoje političke stavove i utiču na to da to bude i politika cele partije – istakao je lider SPS i dodao da mu je veoma drago što su u Srbiji neke stvari vezane za oblast demografije i nataliteta pokrenute sa mrtve tačke.

– Slavica Đukić Dejanović je u Vladi Srbije, između ostalog, zadužena za ove oblasti i raduje me što imamo rezultate koji pokazuju da smo pokrenuli sve to sa mrtve tačke i da ove godine imamo porast rođenih beba u odnosu na broj umrlih – kazao je Dačić.

Srbija je svake godine, kaže, ostajala bez 70.000 svojih državljana i da je zbog toga tolika razlika između novorođenih i onih koji su umrli.

– Ako tako nastavimo Srbiji neće biti potrebni neprijatelji, sami ćemo sebe uništiti – dodao je Dačić.

Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović ovom prilikom je istakla: „Bavićemo se temama iz kulture, iz sfere socijalnih pitanja, temama koje se tiču životne sredine, o zabrani diskriminacije, to su naše teme i na njima ćemo raditi okupljajući sve građane i građanke, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju“.

U Smederevu obeležen 9. maj – Dan pobede u Drugom svetskom ratu

Članovi Predsedništva Socijalističke partije Srbije u Smederevu danas su položili vence ispred spomenika Tri heroja u Smederevu povodom obeležavanja Dana pobede u Drugom svetskom ratu.

Vence su položili  Jelena Kojić, potpredsednik Gradskog odbora SPS-a u Smederevu, Nemanja Ivošević sekretar Izvršnog odbora Gradskog odbora SPS-a u Smederevu i Mitar Gegić, predsednik Socijalističke omladine Smedereva.

Među prisutnima su bili i prvi podpredsednik Gradskog odbora SPS-a i poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije dr Vesna Ivković, Prvoslav Nedeljković, potpredsednik Gradskog odbora SPS-a u Smederevu, Branče Stojanović, potpredsednik Skupštine grada Smedereva i član IO GO SPS-a u Smederevu, Milovan Kostić, član IO GO SPS-a u Smederevu i Dragan Stanić, član IO GO SPS-a u Smederevu, Tijana Ognjanović, član GO SPS Smederevo kao i mnogobrojni članovi i simpatizeri SPS-a.

Prisutnima se obratila Radmila Lukić, predstavnik Gradskog odbora SUBNOR-a.

Devetog maja 1945. kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je Drugi svetski rat u Evropi i 9. maj se od tada obeležava kao Dan pobede. Deveti maj se obeležava i kao Dan Evrope.

Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu je nešto iza ponoći 8. maja 1945. potpisao feldmaršal Vilhelm Kajtel, u ime Sovjetskog Saveza potpisnik je bio maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Artur Teder.

Time je formalno završen Drugi svetski rat u Evropi, ali su ostaci nemačkih trupa i njihovih saveznika još nekoliko dana pružali otpor, a u Jugoslaviji je to potrajalo do 15. maja.

U ratu koji je trajao nešto manje od šest godina, našla se 61 država i oko 110 miliona vojnika.

Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od toga je civila bilo između 38 i 55 miliona.

Državna komisija bivše Jugoslavije svojevremeno je objavila da je u ratu poginulo 1.706.000 osoba, među njima više od 300.000 boraca.

Deveti maj obeležava se i kao Dan Evrope, jer tog je dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Šuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama.

Suština njegove ideje bila je u uspostavljanju zajedničkih tela, tačnije odnosa, najpre u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika kao temelja industrijske snage.

Prvi koraci na tom putu bili su formiranje posebnih, naddržavnih tela u oblasti proizvodnje i distribucije čelika i uglja, a Šuman je prvenstveno imao u vidu odnose Francuske i Nemačke.

Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik, koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, da bi četiri decenije kasnije, 1991. u holandskom gradicu Mastrihtu bila proglašena Evropska unija.

Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik potpisale su Francuska, Savezna Republika Nemačka, Italija, Danska i zemlje Beneluksa – Belgija, Holandija i Luksemburg, a Evropski savet je 1955. godine u Milanu odlučio da se dan objavljivanja SSumanovog plana, 9. maj, obeležava kao Dan Evrope.

Inače, ugovor o EU, poznat i kao Ugovor iz Mastrihta od 7. februara 1992, stupio je na snagu 1. novembra 1993. godine i utvrdio je tri stuba EU: nadnacionalni, zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i saradnju u oblasti pravosuđa i u unutrašnjim poslovima.

Evropsku uniju danas čini 28 država, u kojima živi oko pola milijarde ljudi.

U Drugovcu, pomenom žrtvama tragičnog zločina, obeležen 29. april

Danas, 29. aprila 2017. godine navršava se 73 godine od tragičnog zločina nad civilima u Drugovcu.

Vence su, na spomenik žrtvama tragičnog zločina u Drugovcu, položili dr Vesna Ivković, poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Jelena Kojić, potpredsednik Gradskog odbora SPS-a u Smederevu i Nemanja Ivošević, sekretar Gradskog odbora SPS-a u Smederevu. Žrtvama tragičnog zločina u Drugovcu počast su odali i Dragan Đuričić, predsednik MO SPS-a u Drugovcu, članovi Izvršnog odbora Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Goran Đorđević i Radmilo Grujić, predstavnici SUBNOR-a kao i mnogobrojni meštani sela Drugovac i potomci nastradalih.


Dr Vesna Ivković – Predlog zakona o transfuzijskoj medicini

Dr Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

https://youtu.be/9gQSrmNhUGQ?t=57m53s

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege poslanici, Predlog zakona o transfuzijskoj medicini od strane Vlade je još jedan primer dobre prakse i znak da se u zdravstvu stvari menjaju na bolje. Još jedna pohvala za prijem velikog broja zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno.

Razlog za donošenje novog zakona sadržan je u potrebi da se oblast transfuzijske medicine, odnosno oblast pripreme krvi i komponenata krvi, kao i klinička transfuzija, zasnivaju na najvišim standardima obezbeđivanja adekvatnih količina bezbedne krvi za stanovništvo Republike Srbije, koji su usklađeni sa evropskim merilima i standardima.

Drugi razlog je da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ovu delatnost omoguće bolji uslovi za njeno obavljanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti.

Nedostaci važećeg zakona su neizostavno doveli do toga da se donese pravni osnov za donošenje novog zakona. Naime, važeći zakon uređuje samo jedan deo transfuzijske medicine i to pripremu krvi i komponenata krvi, dok oblast kliničke transfuzije, koja podrazumeva delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku primenu, pretransfuzijska ispitivanja, autolognu transfuziju, hemostaze, perinatalna ispitivanja, praćenje efekata lečenja komponenata krvi nije uopšte bila predmet važećeg zakona.

Ono što je najvažnije u predlogu novog zakona je što se uključivanjem kliničke transfuziologije obezbeđuje direktno učestvovanje lekara specijaliste transfuziologa u procesu lečenja svakog pacijenta, što je i preporuka Svetske zdravstvene organizacije, čime će se smanjiti broj komplikacija i neželjenih dejstava na minimum.

Dosadašnjom praksom transfuziolog je samo isporučivao krv na osnovu trebovanja lekara drugih specijalnosti. Ovime se postiže i racionalnija i adekvatnija primena krvi i krvnih elemenata. Kako bi se obezbedile adekvatne količine bezbedne i kvalitetne krvi i komponenata krvi neophodno je pre svega napraviti jasnu podelu uloga svih zdravstvenih ustanova koje u svom radu koriste krvi i komponente krvi.

Zato je novim zakonom na jasan i nedvosmislen način, a u skladu sa direktivama EU definisana uloga svake zdravstvene ustanove koja obavlja pripremu krvi i komponenata krvi, odnosno obavlja delatnosti planiranja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja i distribuciju krvi i komponenata krvi. Definisana je i uloga bolničkih banaka krvi koja je organizaciona jedinica stacionarne zdravstvene ustanove, koja obavlja delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku primenu, pretransfuzijska ispitivanja, brigu za optimalnu primenu krvi i komponenata krvi, autlognu transfuziju i terapijske aferezne procedure, hemostaze, perinatalna ispitivanja i praćenje efekata lečenja komponentima krvi, kao i neželjene reakcije. Time će se bolje upravljati i obavljati bolja distribucija istih.

Ovaj zakon predviđa pravljenje nacionalnog plana akcije davanja krvi, koji će pre svega biti zasnovan na pravljenju plana potrebe za krvlju u svim bolničkim bankama krvi, sve ovo iz razloga da bi se obezbedile adekvatne količine krvi i komponenata krvi u toku cele godine, da ne bi došlo do nestašice istih.

Dosadašnji nedostaci su i nedovoljan stručni inspekcijski nadžor u ovoj oblasti, kao i slabi kapaciteti da bi se utvrdilo da li zdravstvene ustanove mogu da obavljaju transfuziološku delatnost definisanu zakonom. Novim zakonom je uređen nadžor nad njegovim sprovođenjem u nadležnosti Uprave za biomedicinu, koja će formirati stručni i kontinuirani inspekcijski nadžor. Inspektori iz ove oblasti će svojim nadžorom omogućiti održivost visokog nivoa kvaliteta u ovoj oblasti.

Transfuzijska medicina je multidisciplinarna nauka i svakodnevno uvođenje novih tehnologija i procedura zahteva stalnu edukaciju i zdravstvenih radnika i nadžornih inspektora u ovoj oblasti. Novim zakonom bezbednost krvi i komponenata krvi podiže se na viši nivo time što će se svaka testirana jedinica krvi i komponenata krvi testirati tehnikom umnožavanja nukleinskih kiselina tzv. NAT tehnikom. Uvođenjem NAT metode postiže se kraći period otkrivanja virusa koji se mogu preneti transfuzijom krvi. Konkretno na hepatitis B, hepatitis C, virus humane imunodeficijencije, odnosno HIV, treponeme palidum tzv. uzročnika sifilisa.

Dosadašnjom praksom infekcija se mogla dokazati samo Eliza tehnikom, što je bio sporiji način i ponekad davala lažno pozitivne nalaze. Testiranje je i dalje obavezno BO i RHD krvnogrupne pripadnosti, skrining iregularnih eritrocitnih antitela i to automatskim putem, što će obezbediti uštedu potrošnog materijala, odnosno test seruma, odnosno mogućnost nastanka ljudske greške biće svedena na minimum. Tim novim načinom testiranja NAT tehnikom obezbeđuje se bezbedna krv za pacijente, a samim tim eliminiše se nastanak dodatnih troškova zdravstvene zaštite.

Na kraju, ali i najvažnije, uvođenje jedinstvenog informacionog sistema i to u skladu sa međunarodnim informacionim standardima za transfuziju krvi i komponenata krvi, čime bi se omogućio pristup i transfer podataka i na taj način olakša praćenje traga krvi i komponenata krvi od davaoca ka pacijentu i obrnuto, kao i praćenje neželjenih reakcija, čime se brzo lociraju i ispravljaju eventualne greške, uključujući i blagovremeno povlačenje jedinica krvi i komponenata krvi iz upotrebe.

Za sam kraj ću ukratko spomenuti željene ciljeve ovog zakona, što opravdava i razloge za njegovo usvajanje. Pod brojem jedan, obezbeđivanje količine bezbedne krvi i komponenata krvi za svakog pacijenta u Republici Srbiji, racionalna i adekvatna primena krvi i komponenata krvi meri smanjenje broja komplikacija i neželjenih događaja direktnim učestvovanjem lekara specijaliste transfuziologa u procesu lečenja svakog pacijenta, kontinuirano snabdevanje krvlju i komponentama krvi, dobra organizaciona struktura ustanova koje se bave ovom granom medicine, bolja nacionalna koordinacija i planiranje u oblasti transfuziologije, uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti transfuzijske medicine, stručan inspekcijski nadžor u nadležnosti Uprave za biomedicinu, kao i stalna edukacija istih i edukacija svih zdravstvenih radnika u ovoj oblasti medicine.
Predlogom ovog zakona zdravstvena struka je kao i uvek na prvo mesto stavila pacijenta, njegovo efikasno lečenje i smanjenje neželjenih efekata i komplikacija na najmanju moguću meru, a svim dobrovoljnim davaocima krvi, i bivšim i budućim, u ime medicinske struke jedno veliko hvala za humanost koju pokazuju na delu. Po stupanju na snagu ovog zakona neophodno je doneti čitav set podžakonskih akata u ovoj oblasti, niz pravilnika, kao i obezbediti jedinstveni informacioni sistem u ovoj oblasti.
U danu za glasanje poslanička grupa SPS glasaće za oba ova zakona. Hvala.

« Older Entries Recent Entries »