Боље уређена и контролисана градња, као и могућности да се незаконито изграђени објекти уведу у легалне токове

Др  Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Другој седници Другог редовног заседања Народне скупштине, о пакету закона из области саобраћаја, инфраструктуре и грађевинарства.

Позитивне ефекте ових закона су смањење трошкова процедура, уштеда времена у добијању дозвола, ефикаснији рад државних органа, смањење цена изграђених објеката. Једном речју, створиће се правни оквир који ће још више  подстакнути уређену и контролисану градњу.

Поштовани председавајући, поштована госпођо министарка са сарадницима, поштоване колегинице и колеге народни посланици, у привреди Србије грађевинска индустрија високо је позиционирана, а њен просперитет рефлектује се на пратеће производне гране и области. Зато је од велике важности донети овај сет закона из области грађевинарства.

Што се тиче Предлога закона о планирању и изградњи, чињеница је да смо га више пута мењали и дограђивали, последњи пут 2014. године, али је он донео и новине у области планирања и изградње, које су као ефекат имале то да је процес издавања грађевинских дозвола учињен ефикаснијим, бржим и транспарентнијим, а процедуре убрзане.

Доношењем овог закона процедуре издавања биће брже и једноставније, а постићи ће се и већи степен правне сигурности. Када се овим законом успоставе неопходни правни и економски механизми, привући ће се приватне инвестиције, које подразумевају изградњу објеката, што ће допринети отварању нових радних места и јачању целокупне привредне делатности.

Да сумирам позитивне ефекте овог закона, а то су – смањују се трошкови процедура, уштеда времена у добијању дозвола, ефикаснији рад државних органа, смањење цена изграђених објеката. Једном речју, створиће се правни оквир који ће још више да подстакне уређену и контролисану градњу.

Разлог за доношење закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу је да се бесправни објекти врате у легалне токове. Дуго година је масовна бесправна градња бележила пораст, што због великог прилива становништва у градове, што због недостатка контроле, али и због непостојања планске документације која би омогућила легалну градњу.

Закони који су до сада донети у овој области били су скромног ефекта. Доношење овог закона представља јавни интерес и оно што је најважније, а то је суштина закона, да се незаконито изграђени објекти након решења о озакоњењу уводе у законске токове и уписују у јавну књигу, чиме се стиче правна сигурност, повећава тржишна вредност објекта, олакшава се промет некретнина, као и добијање дозволе за извођење додатних радова на објекту, као и могућност задуживања стављањем хипотеке на укњижени објекат.

Циљ закона је, једном речју, пружање могућности да се незаконито изграђени објекти уведу у легалне токове, тј. да се озаконе, а не да се руше, јер уколико би се порушили противзаконито изграђени објекти, за последицу бисмо имали значајне економске губитке и несагледив социјални проблем.