Реализација овог пројекта – јачање система националне безбедности Републике Србије

Др Весна Ивковић, народна посланица Социјалистичке партије Србије, говорила је у среду, 16. маја, о Предлогу закона о посебним условима за реализовање пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

 

Поштовани председавајући, поштована министарко са сарадницима, поштоване колеге посланици, говорићу кратко о Предлогу закона о посебним условима за реализовање пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

и биће реализовано у фазама.

Припадници снага безбедности, као и пензионери који су раније припадали истим, оствариваће право на куповину стана под повољним условима уз испуњење услова прописаних овим законом и актима које доноси министар.

Имајући у виду значај и одговорност посла који припадници снага безбедности обављају, њихов значај за безбедност читаве државе, а исто тако да највећи број међу истима деценијама нису успели да трајно реше стамбено питање, одлучено је да се овај проблем системски реши.

Наиме, неопходност за доношење посебног закона огледа се у томе да се реализацијом пројекта почиње истовремено на више различитих локација, у више градова, што захтева системско решавање свих питања и превазилажење проблема који се могу јавити у самој реализацији.

Напоменућу да је значај решавања стамбених потреба припадника снага безбедности велики и зато овај закон има за циљ успешну и ефикасну реализацију самог пројекта.

Значајно је и то што, са аспекта уставности, доношење овог закона, који је по својој правној природи лекс специјалис, у односу на друге законе није одступио од основног уставног начела о заштити, која је прописана чланом 58. Уставом Републике Србије.

Битно је напоменути да ће се реализацијом пројекта утицати на раст БДП у области грађевинарства, упошљавање домаће грађевинске индустрије и раст броја запослених.

Битна ставка у закону је и обавезно учешће домаћих привредних субјеката, раст ПДВ, порез прихода од пореза на имовину, скраћење и умањење административних поступака.

И да закључим, сви припадници снага безбедности, имаће прилику да под једнаким и повољним условима реше своје стамбено питање уз испуњење услова прописаних овим законом.

189 comments